ENVIROPROJEKT - záhradné a krajinné projekty

Firma ENVIROPROJEKT sa zaoberá projektovaním v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Našim cieľom je ochrana životného prostredia, ochrana a tvorba zelene v krajine, ale i v urbanizovanom prostredí.

ENVIROPROJEKT - záhradné a krajinné projekty

ENVIROPROJEKT, záhradné a krajinné projekty Senica

Firma ENVIROPROJEKT sa zaoberá projektovaním v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Našim cieľom je ochrana životného prostredia, ochrana a tvorba zelene v krajine, ale i v urbanizovanom prostredí.

Adresa: Hollého 749/18, 905 01 Senica
Telefón:0907/229 820
Kontaktná osoba:Ing. Monika Holičová
E-mail:enviroprojekt@enviroprojekt.sk

Pri vypracovaní jednotlivých projektov spolupracujeme so špecialistami v danej problematike, čím garantujeme výsledný produkt vysokej kvality. V procese tvorby projektu komunikujeme s viacerými odbornými inštitúciami.

Ku každej etape projektu pristupujeme individuálne a zodpovedne. Veľký dôraz kladieme na terénny prieskum, ktorý predchádza výslednému mapovému dielu.

TVORBA KRAJINY

- miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) pre PPÚ,
- tvorba územných generelov zelene

TVORBA PLOCH ZELENE

Verejná zeleň
Ponúkame vypracovanie projektov pre obnovu existujúcich i novonavrhovaných plôch zelene. Jedná sa o nasledovné plochy zelene:

- zeleň na sídliskách,
- parková a parčíková zeleň,
- uličná zeleň,
- zeleň na námestiach,
- a iné.

V oblasti verejnej zelene ponúkame spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny (podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Vyhradená zeleň

Jedná sa plochy zelene prístupné len istej skupine obyvateľstva. Jedná sa nasledovné plochy:

- zeleň školských a predškolských areálov,)
- zeleň zdravotných areálov,
- zeleň cintorínov,
- zeleň botanických a zoologických záhrad,
- iné súkromné pozemky s časovým alebo iným obmezdením prístupu.

Súkromná zeleň

Tvorba projektov rodinných záhrad.

HODNOTENIE ZELENE
Vykonávame hodnotenie drevín pre nasledovné činnosti:

- Hodnotenie drevín potrebné ku žiadosti o výrub drevín (podľa zákona č. 543/2002 Z.z., §47), a taktiež i návrhy náhradných výsadieb
- Inventarizácia drevín pre sadovnícko - architektonické diela

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.