EX3, s.r.o. súkromná bezpečnostná služba

Ponúkame služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

EX3, s.r.o. súkromná bezpečnostná služba

EX3 - súkromná bezpečnostná služba, SBS Senica

Ponúkame služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Adresa: Vajanského 24, 905 01 Senica
Telefón:0915 731 604
E-mail:ex3@ex3.sk

Spoločnosť EX3 s.r.o., je dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorej hlavný smer činnosti je zameraný na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb. Ponúkame služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Vďaka sústredenému úsiliu na kvalitu poskytovaných služieb a širokému spektru ponúkaných činnosti sa spoločnosť EX3 s.r.o. zaraďuje medzi žiadané spoločnosti v oblasti bezpečnostného servisu.
V komplexnom bezpečnostnom servise sa špecializujeme najmä na profesionálnu ochranu osôb, jej činností, fyzickú a elektronickú ochranu objektov. V záujme klienta riešime pripomienky zo strany zákazníka, ručíme za zverený majetok klienta a za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte. Naša spoločnosť je poistená v Alianz - Slovenskej poisťovni za škody spôsobené pri výkone povolania do hodnoty 1 000 000 Sk.


Ochranu objektu, zamestnancov a klientov zabezpečíme strážnou službou podľa Vašej požiadavky a potreby tak, aby objekt bol pod kontrolou nepretržite 24 hodín . Spoločnosť EX3 s.r.o. je schopná zabezpečovať služby podľa potreby objednávateľa nad rámec strážnej služby, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

Ochranu objektu vykonávame zamestnancami v rovnošatách SBS, vystrojených, vecnými bezpečnostnými prostriedkami napr. elektrickými paralyzátormi, vasr, putá, tomfa, atď. Možnosť výkonu služby so zbraňami podľa požiadaviek klienta.
Rešpektujeme skutočné potreby a požiadavky klienta, ako aj zákonné normy Slovenskej republiky. Naši zamestnanci sú povinní dodržiavať tak príslušné právne normy, ako aj všeobecnú smernicu našej spoločnosti a ku každému stráženému objektu spracovanú záväznú špecifickú smernicu pre stráženie objektu, ktorá zvýrazňuje špecifiká jednotlivého objektu. Za nami vykonanú činnosť ručíme v plnom rozsahu. Bolo by pre nás potešením poskytnúť Vám nami ponúkané služby, zamerané na ochranu majetku.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.